syndicus

wie zijn wij

Wie zijn wij?

Vastgoedbeheer “in goede handen” is een start-up. Frans Paquay startte zijn onderneming op 1 oktober 2015 als syndicus van flatgebouwen. Ik ben reeds vele jaren syndicus van het flatgebouw waar ik woon. Van opleiding ben ik bachelor informatica-systeemanalyse met 30 jaar ervaring voornamelijk in de financiële sector. Bij Syntra Genk volgde ik de cursus vastgoedmakelaar en bij U.V.S. (Unie van Vlaamse Syndici) en N.I.C.M. (Nationaal Informatie Centrum Mede-Eigendom) diverse vervolglessen om mij toe te leggen op het professionele beheer van vastgoed. Ik wil mij toespitsen op het beheer van de gemene delen van appartementsgebouwen in gedwongen mede-eigendom na jarenlange ervaring als syndicus in het eigen gebouw en als rentmeester van private kavels in verhuur.

Lees meer

wat doen wij

Wat doen wij?

Vastgoedbeheer “in goede handen” besteed veel aandacht aan het administratief, financieel en technisch beheer van elk gebouw. Transparantie staat hoog aangeschreven bij ons. Met behulp van het E-portaal kan iedereen met de nodige rechten op de gebouwen of appartementen die we beheren al zijn administratieve en financiële gegevens raadplegen. Dit zijn voorschotten, onkosten, afrekeningen, verdelingen, offertes, contracten, verslagen, rapporten, ramingen, ...

Lees meer

waarom vastgodbeheer

Waarom kiezen voor ons?

Wij leggen ons volledig toe op het syndicschap en het rentmeesterschap. Uw vastgoed wordt professioneel beheerd met gedegen vakkennis. Momenteel volbreng ik mijn stage bij mijn stagemeester. Iemand van Leuven met meer dan 25 jaar ervaring die mij zal bijstaan met raad en daad. We beheren de gebouwen en appartementen planmatig en pro-actief wat garant zal staan voor een hoogstaande en kwalitatieve service.

Lees meer